Ishavsskuta Buskø reiser fra Ålesund til Grønland. Passasjerene er overvintringsfolk og lasten er proviant og utstyr til dem. Til mannskapets store overraskelse kommer en telegrafist om bord med radiosender og diverse utstyr. Det viser seg at han har som oppgave å opprette en radiostasjon på østkysten av Grønland for å sende meldinger til det tyske luftvåpenet i Norge. Meldingene skal sendes i kode på et bestemt klokkeslett daglig. Telegrafisten blir etter hvert satt i land på Grønland, men mannskapet på Buskø varsler den amerikanske kystvaktbåten Northland. Den går i land og tar om bord den nylig ilandsatte telegrafisten som fange. (19.08.1941)