Tre Oslo-jurister, Henning Bødtker, Paul Frank og Olav Tendeland, fratas sine bevillinger som sakførere på grunn av «ondartede angrep på NS og dermed gjenreisningen av vårt land». De har vært aktive i yrkesorganisasjonenes motstandsarbeid. (09.08.1941)