Det er manko på sykler, og bare et fåtall får kjøpt ny. Mange sykler stjeles, men kommer ofte til rette igjen. (24.07.1941)