MT Brarena av Oslo, som ble internert og rekvirert av italienske myndigheter i juni 1940, blir bombet og senket av engelske fly på reise fra Trapani til Tripoli. (22.07.1941)