De fire geværkompaniene, mitraljøsekompaniet og pionertroppen i Den norske brigaden i Skottland flyttes til Tain i Ross and Cromarty. Oppgaven der blir å sette opp et invasjonsforsvar for et større område. (10.07.1941)