Nasjonaldagen i Oslo forløper relativt rolig, men en del mennesker som legger ned kranser ved ved Nationaltheatret og i Studenterlunden, til tross for forbudet, blir pågrepet av politiet. Kransene kjøres bort. (17.05.1941)