DS Blenheim kommer i brann på reise mellom Hammerfest og Porsanger med et større antall tyske tropper og kjøretøyer om bord. Mange må hoppe til sjøs på grunn av den intense brannen. Åtte av den norske besetningen og nesten 100 tyske soldater omkommer. Resten blir berget av DS Kvaløy. Blenheim driver mot land og brenner helt ut. (22.04.1941)