Mange såkalte «svenskehus» ankom Steinkjer ved årsskiftet. Dette er hus som er avsendt fra 11 fabrikker i Sverige til gjenoppbygging over hele Norge. AS Steinkjer Boligselskapet har sørget for tomte- og grunnarbeid, og den første leiligheten tas i bruk nå. Bildet er fra bygging av svenskehus i Namsos. (10.04.1941) (Foto: Birger Dahl)