Forsyningsmyndighetene forbyr forspillelse av husholdningsavfall; dette skal heller ikke blandes med annet avfall, men samles i egne dunker for matnyttig avfall. Huseier er ansvarlig for gjennomføring av dette. (24.03.1942)