Støtt oss

Oppdatert 27.06.2020

Vi har i to runder samlet inn en del kroner til prosjektet, men trenger flere midler. Om du vil bidra med noe, er det helt topp! Besøk vår Spleis-side:

Støtt oss via vår nye runde med innsamling hos Spleis

Det trengs fortsatt støtte til innkjøp av relevante kilder/litteratur og fremming av betalte innlegg på sosiale medier, slik at prosjektet når ut til flest mulig mennesker. Med fremming av betalte innlegg på Facebook, Twitter og Instagram, samt annonsering på Google, blir målgruppene lettere å nå, og lesermassen vil øke. Gjennom prosjektperioden på fem år trengs midler for å betale for denne type fremming og annonsering.

Vi bruker også Aftenposten arkiv som kilde, så derfor trenger vi også støtte til abonnement på dette (kr. 3000 per år). Vi trenger også penger til løpende abonnement på publiseringsløsningen vår (kr. 4000 per år).

Prosjektet kan bidra til følgende samfunnsmessige virkninger:
– Terskelen for å finne informasjon og interessere seg for denne viktige delen av historien vår blir lavere for folk flest.
– De yngste generasjonene er desidert lettest å nå via bruk av sosiale medier fremfor tradisjonelle kilder som bøker, annen litteratur og biblioteker. Med dette prosjektet får man presist levert historien gratis, hver dag.
– Prosjektet stimulerer til læring, debatt og utforsking blant skoleelever, studenter, lærere og befolkning for øvrig.
– Man bidrar til å holde en viktig del av norsk historie levende for fremtiden.

(Okkupasjonen live er et ideelt og ikke-kommersielt prosjekt der innsamlede midler i sin helhet går til prosjektet).