Støtt oss


 Vi har foreløpig samlet inn over 13 000 kroner til prosjektet, men trenger flere midler. Om du vil bidra med noe, er det helt topp!

Det trengs fortsatt støtte til innkjøp av relevante kilder/litteratur og fremming av betalte innlegg på sosiale medier, slik at prosjektet når ut til flest mulig mennesker. Med fremming av betalte innlegg på Facebook, Twitter og Instagram, samt annonsering på Google, blir målgruppene lettere å nå, og lesermassen vil øke betraktelig. Gjennom prosjektperioden på fem år trengs midler for å betale for denne type fremming og annonsering.

Vi bruker også Aftenposten arkiv som kilde, så derfor trenger vi også støtte til abonnement på dette. Vi trenger også penger til løpende abonnement på publiseringsløsningen vår, Hootsuite.

Prosjektet kan bidra til følgende samfunnsmessige virkninger:
– Terskelen for å finne informasjon og interessere seg for denne viktige delen av historien vår blir lavere for folk flest.
– De yngste generasjonene er desidert lettest å nå via bruk av sosiale medier fremfor tradisjonelle kilder som bøker, annen litteratur og biblioteker. Med dette prosjektet får man presist levert historien gratis, hver dag.
– Prosjektet stimulerer til læring, debatt og utforsking blant skoleelever, studenter, lærere og befolkning for øvrig.
– Man bidrar til å holde en viktig del av norsk historie levende for fremtiden.

(Okkupasjonen live er et ideelt og ikke-kommersielt prosjekt der innsamlede midler i sin helhet går til prosjektet).