Støtt oss

Oppdatert 24.08.2021

Vi har i tre runder samlet inn en del kroner til prosjektet, men har nå satt i gang en ny Spleis for å dekke løpende utgifter. Om du vil bidra med noe, er det helt topp! Besøk vår Spleis-side:

Støtt oss via vår nye runde med innsamling hos Spleis

Vi trenger støtte til:
– Abonnement på publiseringsløsningen (Hootsuite)
– Abonnement på serverplass
– Abonnement på Aftenposten arkiv
– Innkjøp av eventuelle nye kildematerialer

Overskytende midler går til fremming av innlegg i sosiale medier.

Prosjektet har som mål å bidra til følgende samfunnsmessige virkninger:
– Terskelen for å finne informasjon og interessere seg for denne viktige delen av historien vår blir lavere for folk flest.
– De yngste generasjonene er desidert lettest å nå via bruk av sosiale medier fremfor tradisjonelle kilder som bøker, annen litteratur og biblioteker. Med dette prosjektet får man presist levert historien gratis, hver dag.
– Prosjektet stimulerer til læring, debatt og utforsking blant skoleelever, studenter, lærere og befolkningen for øvrig.
– Man bidrar til å holde en viktig del av norsk historie levende for fremtiden.

(Okkupasjonen live er et ideelt og ikke-kommersielt prosjekt der innsamlede midler i sin helhet går til prosjektet).