Hjem

1941
13/02/1941

Wilhelm Wagner ankommer Norge for å lede Gestapos kontor for jøder, frimurere og kirkespørsmål. Wagner kommer helt fra starten av sitt virke i Norge til å være svært ivrig i kartlegging av norske jøder. (13.02.1941)

13/02/1941

Himmler besøker Norsk Folkemuseum på Bygdøy sammen med Terboven. I folkemuseets restaurant blir gamle bondedanser fremført, og Himmler viser særlig interesse når Ola Brenno fra Valdres spiller gamle folkemelodier på sin langeleik. I midten Wilhelm “Fritz” Volberg, Himmlers guide under besøket. (13.02.1941)

13/02/1941

Himmler er tilbake i Oslo etter sin reise til Nord-Norge, og biskop Berggrav innkalles til et nytt møte med ham og Terboven. Biskopen får tale fritt om bakgrunnen for hyrdebrevet og gir uttrykk for at det å ha latt Quisling få makt er det dummeste tyskerne har gjort. Terboven forsikrer imidlertid at Quisling ikke har noen reell makt. (13.02.1941)

13/02/1941

Quisling besøker NS’ hovedorgan Fritt Folk. Han takker de ansatte for det avisa har blitt i dag og sier at den må bli den største og beste i Norge. Han maner til politisk kamp og disiplin samt at man tar sin journalistiske oppgave på alvor. (13.02.1941)

13/02/1941

Det er uro i Oslo-skolen, etter at statsråd Skancke har gitt påbud om at alle lærere og elever skal møte opp på en Hitlerjugend-utstilling. Lærerne svarer med en enstemmig protest til departementet. Dette fører til at departementet skjerper påbudet: Lærere som nekter å møte opp, mister sin stilling. Til tross for dette står lærerne på sitt, og elevene vil heller ikke la seg tvinge. Forberedt på konfrontasjoner med hirden, møter elever på skolen med køller, gummislanger fylt med jernbiter o.l. Det ender med at departementet bøyer av og meddeler til NS at tiden ennå ikke er moden for aksjoner i skolen. (13.02.1941)

12/02/1941

Det nye skolestyret i Oslo trer i arbeid med NS-mannen Harald Jensen som “skolesjef” og to rådgivende medlemmer som begge er NS-medlemmer. (12.02.1941)

12/02/1941

Tyskerne varetektsfengsler sykesøster Kaja Finstad, fordi hun skal ha fremsatt “usanne påstander om den fengslede antityske forfatter Ronald Fangen”. London radio har hevdet at Fangen blir mishandlet i fengselet og at en bibel han hadde fått inn i cellen var blitt hengt opp med tau i taket slik at han ikke fikk tak i den. (12.02.1941)

12/02/1941

I Bergen har det vært flere sammenstøt med hirden de siste dagene. På Sydneshaugen skole tropper hirdfolk opp og saumfarer studentenes klær og vesker for å se etter antinazistisk materiale. De vil også si “takk for sist” for trakassering av NS-elever. (12.02.1941)

12/02/1941

Det tyske panserskipet Admiral Hipper går til angrep på en konvoi med 19 skip. Konvoien er uten eskorte, og lederen for konvoien er MS Borgestad med kaptein Lars Grotnæss. Når Admiral Hipper åpner ild, gir Grotnæss konvoien beskjed om å spre seg raskest mulig. Kapteinen gir så ordre om å skyte fra sin beskjedne kanon på dekk for å yte motstand. I løpet av én time gjennomhuller og senker Admiral Hipper både MS Borgestad og ytterligere fem skip, mens resten kommer seg unna. 31 mennesker går ned med Borgestad etter heroisk innsats. Offisielt britisk hold uttaler at MS Borgestad ofret seg for å gi resten av konvoien sjanse til flukt. (12.02.1941)

11/02/1941

Opprydningen er i gang i kaserneområdet i Trondheim etter gårsdagens flystyrt. Styrten forårsaket store skader på kasernen. (11.02.1941) (Alle bilder fra vår partner http://krigsbilder.net)

11/02/1941

Vinter på Gol og stell av hester. Bildene er tatt av tyske soldater. (11.02.1941) (Gol bygdearkiv)

11/02/1941

Kirke- og undervisningsdepartementet sender ut rundskriv til prestene om at mange prester har kommet med uttalelser som “oppfattes som uvilje mot vårt statsstyre og statspartiet i vårt land”. Prestene bes utvise den største forsiktighet, og fremtidige klager vil bli behandlet som forsøk på “statsfiendtlig propaganda”. (11.02.1941)

10/02/1941

Det arrangeres Strømpekveld i Hjemmenes Vel i Ålesund i kveld. Deltakere blir oppfordret til å ta med seg strømper, saks, nål og tråd. Under frøken Vikers ledelse skal de få lære seg å sy om gamle klær og tilegne seg nye stoppe- og lappemetoder. (10.02.1941)

10/02/1941

Flåmsbana er nå åpnet for begrenset persontrafikk, etter at banen etter sterkt påtrykk fra tyskerne ble åpnet for godstrafikk i august. Tyskerne bruker banen til transport av materialer til aluminiumsanlegget de bygger i Årdal. Kjøretiden fra Myrdal til Flåm er 1 time og 5 minutter, og kjøretiden oppover er ett kvarter mer. (10.02.1941)