Hjem

1940
17/06/1940

Kommunistpartiets organ Arbeideren angriper regjeringen og kongen og krever et nytt statsstyre – “en regjering beredt til å slutte fred med Tyskland”. (17.06.1940)

17/06/1940

Tysk soldat gjør nazihilsen til en fallen kollega på den tyske krigskirkegården på Ekeberg i Oslo. (17.06.1940)

17/06/1940

Rørgaten til Bjølvefossen kraftanlegg i Ålvik blir sprengt i den første sabotasjeaksjon på norsk jord under okkupasjonen. Sprengningen er delvis vellykket; rørgaten blir brutt, men vannet stanser automatisk slik at kraftstasjonen ikke får noen skader. Sabotørgruppen med Rubin Langmo i spissen drar tilbake til Shetland for å dele sine erfaringer med andre nordmenn som er villige til å delta i sabotasjeaksjoner. (17.06.1940)

16/06/1940

Presidentskapet legger fram et forslag for Dellbrügge, men det blir avvist fordi det ikke oppfyller de tyske kravene. (16.06.1940)

16/06/1940

Høyesterettsjustitiarius Paal Berg erklærer at videre forhandlinger om en politisk nyordning må føres av “Stortingets vedkommende”, altså presidentskapet. Stortinget vedtar dette. (16.06.1940)

16/06/1940

Ordning med grenseboerbevis innføres for å kontrollere norske borgere og deres bevegelser. Dette skal vise hvem folk er og at de har lov til å oppholde seg i det området de blir kontrollert. Ordningen gjelder i første omgang områdene nær riksgrensen fra Grong i nord til Halden i sør. Skal man utenfor politidistriktet, må man ha en såkalt “passerseddel”. (16.06.1940)

16/06/1940

Terboven med følge er på reise nordpå for å inspisere den norske grensebataljonen i Sør-Varanger, før SS skal overta. På veien har han vært innom Fauske, Narvik og Skånland. Bildet viser Terbovens fly utenfor Evenskjer i Skånland 16.06.1940. (Takk til Gunnar Johnsen)

16/06/1940

Hyreforhandlinger med Nortraship starter i London, etter at sjømannsorganisasjonene argumenterer med at det eneste effektive middel for å holde på norske sjømenn vil være høyere hyrer. (16.06.1940)

16/06/1940

Britene er i ferd med å bygge opp spesialavdelinger som skal operere i okkupert område (Special Operations Executive, SOE). Norske flygere som oppholder seg i Storbritannia skal sendes til utdanning i Canada. (16.06.1940)

16/06/1940

Kong Haakon holder radiotale fra London, der han takker det norske folk og forklarer at han helst ville blitt i landet for å dele “disse jerntunge tider” med sitt folk. Han forsikrer også at motstanden skal opprettholdes utenfra. Hør talen: https://www.nrk.no/embed/PS*4757

(16.06.1940)

15/06/1940

Administrasjonsrådet avviser den tyske politiske nyordningen. Dellbrügge opprettholder imidlertid de tyske kravene. (15.06.1940)

15/06/1940

Rubin Langmo, Axel Kronberg og Anders Fjeld ankommer rørgaten til Bjølvefossen kraftanlegg i Ålvik. Planen er å sprenge rørledningen og lamme kraftstasjonen. Ladningene settes på og telefonsambandet brytes. Noen av deltakerne i gruppa har også underminert mye av veien mellom Bergen og Norheimsund for å hindre hurtig tysk fremrykning. (15.06.1940)

15/06/1940

På grunn av krigssituasjonen tar et økende antall norske sjøfolk arbeid på land i USA eller skifter til andre lands fartøy i mindre utsatt fart. En god del av sjøfolkene er såkalte uteseilere som ikke har vært hjemme i Norge på mange år. Røttene til Norge er følgelig svakere. Resultatet blir mangel på sjøfolk i Nortraships flåte. (15.06.1940)

15/06/1940

En tysk ubåt angriper den allierte konvoien HX-47 sørvest for England. Den norske tankbåten Italia blir senket. 19 omkommer og 16 overlevende blir plukket opp av britiske HMS Fowley. (15.06.1940)