Hjem

1940
23/09/1940
23/09/1940
23/09/1940

I Oslo meldes det at rasjonene for brød, kaffe og sukker settes ned fra 30. september. Hver person får 325 gram mykt eller 200 gram hardt brød, opptil 100 gram finsiktet mel, 60 gram kaffe og 200 gram sukker per uke. Det blir også rasjonering for såpe og vaskepulver, og spisesteder får beskjed om å klippe rasjoneringsmerker for kaker og smørbrød. (23.09.1940)

22/09/1940
22/09/1940
22/09/1940
22/09/1940

I rikskommissærens forordning om besittelse og avlevering av våpen heter det: “Den som ulovlig har våpenlager eller som med eget vitende medvirker til slik lagring, straffes med døden, i lettere tilfelle med tukthus”. (22.09.1940)

21/09/1940
21/09/1940
21/09/1940
20/09/1940

Den tyske ortskommandanten i Ålesund kunngjør visse begrensninger i folks frihet:
– Forbud mot fotografering av militære anlegg
– Forbud mot å entre militære anlegg uten passerseddel
– Forbud for sivilpersoner å bestige vestlige høyder av øya Hessa uten tillatelse
(20.09.1940)

20/09/1940
20/09/1940

I juniforhandlingene advarte Terboven om at dersom han ikke fikk sitt riksråd, så ville han la sine folk overta departementene. Disse skulle fungere som kommissariske statsråder. Quisling, som de siste dagene har jobbet med å sette sammen en regjering, må innse at Terboven ikke ønsker en Quisling-utnevnt regjering. (20.09.1940)

20/09/1940

Forsyningsdepartementet strammer til reglene for husoppvarming: Bare ett oppholdsrom i hver husstand kan varmes opp. Temperaturen skal ikke overstige 18 grader. Varmtvannsanlegg fyrt opp av fast eller flytende brensel kan benyttes bare hver 14. dag i høyst to sammenhengende dager. (20.09.1940)