Hjem

1940
11/10/1940

Meieriet i Kirkenes må rasjonere melk på grunn av sviktende tilførsel. Hver husstand får kjøpt høyst én liter. Samtidig blir det innført strømutkobling i Vardø fra kl. 23 om kveldene til kl. 6 om morgenen, fordi kraftverket har fått tildelt kun 50 % av normalt oljekvantum. (11.10.1940)

10/10/1940

I Avisen Finnmarken har politimesteren kunngjort forbud mot enhver propaganda til fordel for kongen eller det kongelige hus, så vel som fremstilling, salg, kjøp, utstilling eller utdeling av bilder av kongen eller den kongelige familie. (10.10.1940)

09/10/1940
09/10/1940
09/10/1940
09/10/1940
09/10/1940
09/10/1940

NS har startet energisk verving til sin partiorganisasjon, og etter at det i august ble kjent at Quisling skal inn i norsk politikk igjen, har partiet fått 2741 nye medlemmer på ideologisk grunnlag. Partiet skal nå øves og disiplineres, med samlinger, parader, oppmarsjer, stormøter og så videre, etter tysk mønster. Tyske rådgivere settes inn i partiet for å føre strengt tilsyn. (09.10.1940)

09/10/1940

Det innføres prisstopp for fast eiendom. Det skal ikke tas høyere priser enn for de som var gjeldende fra 1. januar til 8. april 1940. (09.10.1940)

09/10/1940

Terboven varsler Berlin om at det er fare for inflasjon i Norge grunnet Wehrmachts høye utgifter. Finansminister Walther Funk innkaller til møte om saken. Terboven informerer om at inntekten fra den norske handelsflåten forsvant med 9. april og at gullreserven til Norges Bank er bortført. Eksport er for tiden begrenset til Tyskland, og industriproduksjonen er redusert, så Terboven ber om at Riket leverer og betaler alt Wehrmacht trenger for sine operasjoner i Norge, og han foreslår at det norsk næringsliv leverer til Tyskland må gjengjeldes med tyske varer. (09.10.1940)

08/10/1940
08/10/1940
08/10/1940
08/10/1940

Sosialdepartementet presenterer “Forordningen om arbeidsformidling”. Denne påbyr alle arbeidsledige å melde seg ved den lokale arbeidsformidlingen og pålegger arbeidsgivere å innhente arbeidskontorets samtykke ved nyansettelser. Man kan bli anvist til arbeid som myndighetene betegner som spesielt betydningsfullt. Dersom man ikke melder seg til arbeid får man inndratt arbeidsløshetstrygden. (08.10.1940)