Hjem

1940
08/06/1940

Ombord på Devonshire har de fanget opp nødrop fra Glorious, som befinner seg i nærheten. John Ryg forteller: “På et tidspunkt ble vi bedt om å legge oss ned på dørken i spisesalen og plassere føttene mot veggen. Årsaken var at vi kom inn i et område der det kunne komme til krigshandlinger.” Admiral Cunningham orienterer kongen og spør om hans vurdering. Skal man komme Glorious til unnsetning? Kong Haakon svarer: “What are your orders?” Admiralen fullfører dermed sin ordre, å sette stø kurs mot Storbritannia, selv om mange av hans venner ombord på Glorious drukner i sjøen. (08.06.1940)

08/06/1940

Skipene som dro ut fra Kiel 4. juni, Scharnhorst, Gneisenau og Admiral Hipper, har kommet til kysten utenfor Nord-Norge. Tre britiske skip med evakuerte fra Harstad, deriblant Glorious, blir angrepet. Med dette avbryter tyskerne operasjon “Juno”, i og med at de allierte akkurat har forlatt byen. (08.06.1940)

08/06/1940

Etter slagene om Narvik har tyskerne mistet ti av sine jagere og én ubåt; en stor del av den tyske flåten. Tapet ser ut til å veie tungt i den tyske beslutningen om å ikke gjennomføre “Operasjon Sjøløve” – invasjonen av Storbritannia – senere på året. (08.06.1940)

08/06/1940

Oppsynsskipet Fridtjof Nansen legger ut fra Tromsø mot Storbritannia med utenriksminister Koht, Henry Diesen, Unni Diesen, Gerd Egede-Nissen (Nordahl Griegs kone) og general Fleischer ombord. (08.06.1940)

08/06/1940

Som en siste innsats gjennomføres det en god del ødeleggelser av havne- og jernbaneanlegg ved Narvik for å hindre tysk utskiping av jernmalm. (08.06.1940)

08/06/1940

Nini og Kristian Gleditsch, som er ombord i Devonshire, skriver i sine memoarer:

(08.06.1940)

08/06/1940

General Otto Ruge setter i gang med å demobilisere flest mulig av de norske soldatene før kapitulasjon signeres, for å unngå omfattende krigsfangenskap. (08.06.1940)

08/06/1940

Hurtigruteskipet Prins Olav drar ut fra Kågsund nord for Tromsø for å ta seg til England. Ombord er sjøforsvarets stabssjef G. Hovdenak, som skal organisere at alle handelsskip forlater Nord-Norge. (08.06.1940)

08/06/1940

Den siste tyske stillingen i fjellene ved Narvik presses mot svenskegrensen når nordmennene får ordre om tilbaketrekning. (08.06.1940)

07/06/1940

De siste allierte styrkene har forlatt Narvik, og tyskerne har bombet byen på nytt. Tyske tropper rykker inn i den utbombede byen på kvelden. (07.06.1940)

07/06/1940

Presis kl. 20 forlater Devonshire havnen i Tromsø. Kong Haakon skriver i dagboken: “Kl. 20. Lettede og saa Norge for sidste gang”. (07.06.1940)

07/06/1940

Kongen, kronprinsen, regjeringen og en rekke andre personer går ombord i den britiske krysseren Devonshire. Krysseren ledsages av ti større og noen mindre krigsskip. Britiske tropper og Norges Banks kontantbeholdning på 9 millioner kroner er også ombord. (07.06.1940)

07/06/1940

Kongen og kronprinsen forlater Bispegården i Tromsø for å reise til England. (07.06.1940)

07/06/1940

20 000 kilo makrell er innført på Vippetangen i går. Pris: 80 øre per kilo. Folk klager over at makrellen er dyr. Til sammenlikning koster én kilo laks 4-5 kroner. (07.06.1940)