Hjem

1940
23/07/1940

Det begynner å ryktes at Quisling skal på banen igjen. Han er fortsatt i Tyskland, men Administrasjonsrådet tror at han er sterkt på tale igjen og at det enten blir ham eller et heltysk styre i Norge. Flere i Quislings krets nevnes som medlemmer i et nytt riksråd. Samtidig presser tyskerne ytterligere på i Administrasjonsrådet for å få ting slik de vil. (23.07.1940)

23/07/1940

Landbruket sikres 100 000 tonn norskprodusert cellulose til dyrefôr for å holde husdyrproduksjonen oppe. Prisen settes i rimelig forhold til melkeprisen. (23.07.1940)

23/07/1940

Inntil tyske tropper ankom Ålesund, har omtrent 22 båter med godt og vel 300 mennesker reist fra Sunnmøre og over havet i vest. Under ledelse av Harald Torsvik har den første illegale gruppa i byen hjulpet flyktninger og kampklare nordmenn vestover til England. (23.07.1940)

22/07/1940
22/07/1940
21/07/1940
21/07/1940
20/07/1940
19/07/1940
19/07/1940
19/07/1940

Eduard Dietl (til venstre), sjef for de tyske troppene ved Narvik under felttoget, blir av Hitler tildelt jernkorsets ridderkors med eikeløv og blir forfremmet til general for Wehrmachts bergjegertropper. (19.07.1940)

19/07/1940
18/07/1940
18/07/1940