Hjem

1940
01/08/1940
01/08/1940
01/08/1940

Aftenposten skriver at folk i Oslo glemmer å være syke nå. Sykdomsprosenten for Trygdekassens medlemmer lå i juli 27 prosent under fjorårets. Direktør i Trygdekassen sier: «Folk har tatt sig mere sammen. De syter ikke fullt så meget om det feiler dem litt. Under de nuværende vanskelige forhold gjør folk også mere for å beholde arbeidet sitt.» (01.08.1940)

31/07/1940

En krigsskadeundersøkelse foretatt av NSB viser at 32 jernbanevogner og tre lokomotiver til en samlet verdi av 4,5 millioner kroner er ødelagt. (31.07.1940)

31/07/1940

Administrasjonsrådet forbyr flagging, opptog eller demonstrasjoner på kongens fødselsdag 3. august, etter ordre fra tyske myndigheter. (31.07.1940)

30/07/1940
30/07/1940

Folk i Arbeidstjenesten driver nybrottsarbeid på mange gårder rundt omkring. Fokuset er å få mer dyrket mark, og mange gårdsbruk samarbeider om å for eksempel skaffe seg traktor, drive med hestebytte og gi gjensidige håndsrekninger. (Faksimile: Aftenposten Arkiv)

(30.07.1940)

29/07/1940
29/07/1940
29/07/1940
29/07/1940
29/07/1940
29/07/1940

Riksrådsforhandlingene ligger litt brakk for tiden. Særinteressene rundt omkring i landet begynner også å dukke opp igjen, for nå er selve krigshandlingene kommet på avstand. Administrasjonsrådet får mange saker på bordet, og tyskerne presser rådet mer og mer. (29.07.1940)

29/07/1940

Det svenske utenriksdepartementet avviser protestene som har kommet fra norsk og britisk side mot den tyske transittfarten gjennom Sverige. De kan ikke se at å tillate transitt gjennom Sverige er skadelig for Norge. De påpeker også at et lands nøytralitetspolitikk må være avhengig av de «möjligheter som stå till buds». (29.07.1940)