Hjem

1940
02/10/1940

Landets biskoper sender ut rundskriv om at kirkebønnen skal endres. Mange har inntrykk av at biskopene har en uklar holdning til okkupasjonsmakten, blant annet fordi de vil fjerne bønnen for kongen og regjeringen. Dette fører til at sogneprest i Gjerpen, Halfdan Wexelsen Freihow, går av i protest. Bare to prester nekter å bøye seg for endringen: Den ene sløyfer hele bønnen mens den andre fortsetter med å bruke den gamle. (02.10.1940)

01/10/1940
01/10/1940
01/10/1940
01/10/1940

Hver husstand i Oslo tildeles fem hektoliter koks fra Tyskland. Forsyningsdepartementet øker prisen på ost med 20 øre per kg, melk med 2 øre per liter og smør med 50 øre per kilo. (01.10.1940)

30/09/1940
30/09/1940
30/09/1940

Siden nyordningen av 25/9 har det foreløpig kommet fire nye forordninger: Én er om Norsk Telegrambyrå, én om forandring av påtaleinstruksen og én om Norsk Lovtidend. Den fjerde gjelder felling av elg. Tyskerne er begeistret over jaktmulighetene i Norge, og Administrasjonsrådet har tidligere blitt presset til å frigi høstjakten for dem. Tyskerne skal også betales for å «minske antall elg som ødelegger skogen». Med forordningen om elg kan nazistene regulere jakten som de vil, med «loven» i hånd. (30.09.1940)

29/09/1940
29/09/1940
29/09/1940

Anders Beggerud er oppnevnt til direktør i Pressedirektoratet. NS og tyskerne har vanskeligheter med å oppdrive dyktige fagfolk til å kontrollere pressen, så Beggerud skal lede et direktorat med fire avdelinger som kommer til å forårsake store forandringer i norsk pressebilde. (29.09.1940)

28/09/1940

Terboven godkjenner en forordning «til sikring av arbeidskraftbehovet for arbeid av særlig betydning». For første gang innfører dermed okkupasjonsmakten lovbestemmelser for å tvinge nordmenn til å ta arbeid for tyskerne. Av legitimitetsgrunner finner okkupasjonsmyndighetene det best å overlate det formelle vedtaket og selve iverksettelsen av forordningen til norsk statsforvaltning, som lojalt kommer til å følge okkupasjonsstyrets føringer. (28.09.1940)

28/09/1940

Kunngjøring fra politimesteren i Vardø: Det er forbudt å ødelegge eller skade oppslag, kunngjørelser, flagg, merker eller lignende satt opp av tyske myndigheter. Uvedkommende har heller ikke adgang innenfor Festningens gjerde. (28.09.1940)

28/09/1940

Frimerker med kong Haakons portrett er umåtelig populære, og mange overfrankerer brevene sine for å kunne bruke frimerkene. I dag kunngjøres det imidlertid at kongefrimerkene med verdiene 1, 1,50, 2 og 5 inndras fra 1. oktober og blir ugyldige. (28.09.1940)