Hjem

1940
03/08/1940
03/08/1940
03/08/1940

Oslo politikammer opplyser at 215 personer har fått mulkt på grunn av mangelfull blending. Ellers er politiet fornøyd med at alle løsgjengere er forsvunnet fra byen. Hvis noen viser seg beruset på gaten blir de øyeblikkelig arrestert. En del blir sendt til Opstad for tvangsarbeid. I Bergen blir løsgjengere innfanget og internert ombord i et skip på havna. (03.08.1940)

02/08/1940
02/08/1940
02/08/1940
02/08/1940

Kronprinsesse Märtha og de tre barna oppholder seg fortsatt i Sverige, og på svensk regjeringshold blir en tanke om prins Harald som norsk barnekonge tatt opp. Barnekongen skal være under tysk formynderi og full tysk kontroll. Innflytelsesrike svenske kretser ønsker ro og stabilitet og det som fortoner seg som en minnelig ordning med de mektige tyskerne. Under åpningen av den ekstraordinære riksdagen i Sverige i dag sier justisminister Westman til prins Eugen: “Denne lille gutten burde ikke være her, men i Oslo”. Prins Eugen, kong Gustavs bror, svarer: “Det er også min mening, han burde ha vært der for lenge siden”. Opphavsmannen til denne tanken er sannsynligvis Hans Dellbrügge, som under Josef Terboven fører forhandlingene om et nytt riksråd i Norge. (Bildet: Prins Harald, mars 1940. Foto: Ander Beer Wilse / Norsk Folkemuseum.)

(02.08.1940)

02/08/1940

Den britiske ubåten HMS Thames har gått på en mine utenfor Stavanger. Hele besetningen på 62 omkommer. (02.08.1940)

01/08/1940
01/08/1940
01/08/1940
01/08/1940

Aftenposten skriver at folk i Oslo glemmer å være syke nå. Sykdomsprosenten for Trygdekassens medlemmer lå i juli 27 prosent under fjorårets. Direktør i Trygdekassen sier: “Folk har tatt sig mere sammen. De syter ikke fullt så meget om det feiler dem litt. Under de nuværende vanskelige forhold gjør folk også mere for å beholde arbeidet sitt.” (01.08.1940)

31/07/1940

En krigsskadeundersøkelse foretatt av NSB viser at 32 jernbanevogner og tre lokomotiver til en samlet verdi av 4,5 millioner kroner er ødelagt. (31.07.1940)

31/07/1940

Administrasjonsrådet forbyr flagging, opptog eller demonstrasjoner på kongens fødselsdag 3. august, etter ordre fra tyske myndigheter. (31.07.1940)