Hjem

1940
30/06/1940
29/06/1940
29/06/1940
29/06/1940

Deler av Vest-Agder Landbruksskole i Søgne blir rekvirert av tyske tropper. Okkupantene trenger plass til innkvartering. Skolens bestyrer, Ola Guttormsen Bruskeland, gir uttrykk for sin frustrasjon i et brev til Fylkesmannen:

(29.06.1940)

29/06/1940
29/06/1940

Kaptein Sandberg, som har hatt kommandoen over en fangeleir for omtrent 500 tyske krigsfanger i Kvænangen, er arrestert av Gestapo i Trondheim anklaget for å ha mishandlet fangene i leiren. Leiren var aktiv fram til 12. juni, da fangene ble løslatt etter kapitulasjonen. Rundt 80 norske soldater, deriblant 45 fra Varangerbataljonen, bidro som fangevoktere. Rundt 100 fanger har stått for bygging av brakker. (29.06.1940)

29/06/1940
29/06/1940
29/06/1940
29/06/1940

To viktige kunngjøringer fra Ålesund Politikammer:
– Offentlige politiske møter er inntil videre forbudt.
– Alle hester i alderen 4-15 år skal fremstilles til mønstring for tyske myndigheter.
(29.06.1940)

28/06/1940
28/06/1940

Kommandørkaptein Edvard C. Danielsen har blitt den første norske agent for Secret Intelligence Service i London, også kjent som MI6. Utstyrt med radiosender, koder og instruksjoner forlater han Storbritannia i en ubåt med Farsund som mål. Oppdraget er å opprette en sender med direkte kontakt til London. (28.06.1940)

28/06/1940

Blendingsforskriftene skaper nye næringer: Det produseres blendingsgardiner, dynamo-håndlykter som må pumpes hele tiden for å lyse samt egne blendingshetter for bil- og busslykter. Privat utendørs belysning er forbudt, med dispensasjon for jordmødre og leger. (28.06.1940)

27/06/1940