Gjennom et opprop som trykkes i flere av landets aviser takker Kongen alle som kjemper for landets selvstendighet. Samtidig kunngjør Kongen og regjeringen: “Det administrasjonsråd som i de siste dagene er opprettet i Oslo for de områder av landet som tyskerne har besatt, er et nødstiltak som ikke trer i steden for den norske regjering. Det har ikke rettsgrunnlag i noen norsk lov”. Kunngjøringen avsluttes med følgende appell: “I felles arbeid skal vi vinne vårt fedreland igjen og gjøre det norske folk til herrer i sitt eget land”. (17.04.1940)