Milorgs Sentralledelse (SL) sender ut et direktiv til sine distriktssjefer om at de så smått kan begynne å sette opp grupper på feltfot som «celler» på skauen. Distriktene vil få økonomisk bistand til arbeidet, men må regne med å selv skaffe forsyninger lokalt. Cellene skal ta imot flyktede AT-gutter som allerede er organisert i Milorg, men det påpekes at det blir vanskelig å ta imot de tusener av andre som har flyktet fra AT-innkalling. Det vil by på store forsyningsproblemer. «Gutta på skauen» er nå i ferd med å bli et begrep i norsk språkbruk. (14.06.1944)