Kronprins Olav holder tale over London radio. Han henvender seg til de tusener av unge gutter som har rømt til skogs i Norge for å unndra seg innkalling til Arbeidstjenesten (AT). Han advarer dem på det sterkeste mot å søke kamp med tyskerne eller foreta sprengninger bare for å få utløp for sin virketrang. (14.06.1944)