Fem menn fra Arendalsgruppen idømmes dødsdommer i rikskrigsretten i Berlin. Det gjelder lærer Håkon Guttormsen (to dødsdommer), revisor Hans Petter Pettersen (to dødsdommer), formann i Aust-Agder faglige Samorganisasjon i Arendal Oscar Olsen, styrmann og telegrafist John Hermann Carl og telegrafist i marinen Erling Eggum. Senere blir dommene omgjort til ti års tukthus. (24.03.1942)