Goebbels skriver i dagboka si at Hitler er fornøyd med at operasjon “Cerebus” er gjennomført. Slagskipene Gneisenau og Scharnhorst, Prinz Eugen og mange destroyere er framme i Norge, og om kort tid vil storparten av den tyske krigsmarine være forlagt i Norge. Sjøveien til Murmansk vil være effektivt stengt. (15.02.1942)